Diễn Đàn Môi Trường A9MT

Bảo Vệ Môi Trường!... Đừng nói tôi sẽ..., mà hãy làm ngay từ bây giờ!
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nguyen_hung
suppervip
suppervip
nguyen_hung

Posts : 53
Points : 161
Join date : 17/03/2011
Age : 34
Đến từ : Binh Thuan

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG   QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I_icon_minitimeMon Jun 13, 2011 12:25 am

Mục 1
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 14. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến
lược

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
cấp quốc gia.

2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
trên quy mô cả nước.

3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), vùng.

4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác
và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên
vùng.

5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm.
6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.
Điều 15. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án quy định tại Điều 14
của Luật này có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung của
dự án và phải được lập đồng thời với quá trình lập dự án.

Điều 16. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của dự án có liên
quan đến môi trường.

2. Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội,
môi trường có liên quan đến dự án.

3. Dự báo tác động xấu đối với môi trường có thể xảy ra khi
thực hiện dự án.

4. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh
giá.

5. Đề ra phương hướng, giải pháp tổng thể giải quyết các vấn
đề về môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 17. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được một hội đồng
tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều này thẩm định.

2. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án có quy
mô quốc gia, liên tỉnh bao gồm đại diện của cơ quan phê duyệt dự án; đại diện
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
có liên quan đến dự án; các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù
hợp với nội dung, tính chất của dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do
cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định.

3. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương bao gồm đại diện của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan;
các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính
chất của dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền
thành lập hội đồng thẩm định quyết định.

4. Hội đồng thẩm định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này
phải có trên năm mươi phần trăm số thành viên có chuyên môn về môi trường và
các lĩnh vực liên quan đến nội dung dự án. Người trực tiếp tham gia lập báo
cáo đánh giá môi trường chiến lược không được tham gia hội đồng thẩm định.

5. Tổ chức, cá nhân có quyền gửi yêu cầu, kiến nghị về bảo vệ
môi trường đến cơ quan tổ chức hội đồng thẩm định và cơ quan phê duyệt dự án;
hội đồng và cơ quan phê duyệt dự án có trách nhiệm xem xét các yêu cầu, kiến
nghị trước khi đưa ra kết luận, quyết định.

6. Kết quả thẩm định báo cáo môi trường chiến lược là một trong
những căn cứ để phê duyệt dự án.

7. Trách nhiệm tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi
trường chiến lược được quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định báo
cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội
đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án thuộc thẩm
quyền phê duyệt của mình;

c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định báo
cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định
của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Mục 2
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 18. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Chủ các dự án sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường:

a) Dự án công trình quan trọng quốc gia;
b) Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng
xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn
hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông,
vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;

d) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp,
khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;

đ) Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;
e) Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên
nhiên quy mô lớn;

g) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với
môi trường.

2. Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh
giá tác động môi trường.

Điều 19. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án quy định tại Điều 18 của Luật này có trách nhiệm
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt.

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời
với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

3. Chủ dự án tự mình hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả
nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Trường hợp có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian triển
khai, thực hiện, hoàn thành dự án thì chủ dự án có trách nhiệm giải trình với
cơ quan phê duyệt; trường hợp cần thiết phải lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường bổ sung.

5. Tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường phải có đủ điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
cần thiết.

Điều 20. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục công trình của dự án
kèm theo quy mô về không gian, thời gian và khối lượng thi công; công nghệ vận
hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án.

2. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự
án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường.

3. Đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy
ra khi dự án được thực hiện và các thành phần môi trường, yếu tố kinh tế - xã
hội chịu tác động của dự án; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình
gây ra.

4. Các biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với
môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

5. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá
trình xây dựng và vận hành công trình.

6. Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các
vấn đề môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

7. Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ
môi trường trong tổng dự toán kinh phí của dự án.

8. ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã), đại diện cộng đồng dân cư nơi thực hiện
dự án; các ý kiến không tán thành việc đặt dự án tại địa phương hoặc không tán
thành đối với các giải pháp bảo vệ môi trường phải được nêu trong báo cáo đánh
giá tác động môi trường.

9. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh
giá.

Điều 21. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được
thực hiện thông qua hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện và hướng dẫn
hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ
thẩm định.

2. Thành phần hội đồng thẩm định đối với các dự án quy định
tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều này bao gồm đại diện của cơ quan phê duyệt
dự án; cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan phê duyệt dự án;
cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án; các chuyên
gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của
dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập
hội đồng thẩm định quyết định.

3. Thành phần của hội đồng thẩm định đối với các dự án quy định
tại điểm c khoản 7 Điều này bao gồm đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan
chuyên môn về bảo vệ môi trường và các sở, ban chuyên môn cấp tỉnh có liên quan;
các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính
chất của dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền
thành lập hội đồng thẩm định quyết định.

Trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại
diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ có liên quan tham gia hội đồng thẩm định.

4. Hội đồng thẩm định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này
phải có trên năm mươi phần trăm số thành viên có chuyên môn về môi trường và
lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án. Người trực tiếp tham gia lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường không được tham gia hội đồng thẩm định.

5. Tổ chức dịch vụ thẩm định được tham gia thẩm định theo quyết
định của cơ quan phê duyệt dự án và phải chịu trách nhiệm về ý kiến, kết luận
thẩm định của mình.

6. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có quyền gửi yêu cầu,
kiến nghị về bảo vệ môi trường đến cơ quan tổ chức việc thẩm định quy định tại
khoản 7 Điều này; cơ quan tổ chức thẩm định có trách nhiệm xem xét yêu cầu,
kiến nghị đó trước khi đưa ra kết luận, quyết định.

7. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường đối với dự án được quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc
tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối
với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt;
dự án liên ngành, liên tỉnh;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội
đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của
mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh;

c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc
tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối
với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình
và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 22. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Cơ quan thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường có trách nhiệm xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường sau khi đã được thẩm định.

2. Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có
trách nhiệm xem xét khiếu nại, kiến nghị của chủ dự án, cộng đồng dân cư, tổ
chức, cá nhân liên quan trước khi phê duyệt.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu theo kết
luận của hội đồng thẩm định, tổ chức dịch vụ thẩm định, thủ trưởng cơ quan quy
định tại khoản 1 Điều này phải xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường; nếu không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ
lý do cho chủ dự án biết.

4. Các dự án quy định tại Điều 18 của Luật này chỉ được phê
duyệt, cấp phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo đánh giá tác động
môi trường đã được phê duyệt.

Điều 23. Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các
nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Chủ dự án có trách nhiệm sau đây:
a) Báo cáo với Uỷ ban nhân dân nơi thực hiện dự án về nội dung
của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án về các loại
chất thải, công nghệ xử lý, thông số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp
bảo vệ môi trường để cộng đồng dân cư biết, kiểm tra, giám sát;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường để kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo
và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

đ) Chỉ được đưa công trình vào sử dụng sau khi đã được cơ quan
có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ yêu cầu quy định tại
các điểm a, b và c khoản này.

2. Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có
trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường do mình phê duyệt cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực
hiện dự án; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông báo nội dung quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ phê duyệt cho Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện), Uỷ ban nhân dân
cấp xã nơi thực hiện dự án;

b) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.


Mục 3
CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 24. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc
quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi
trường.

Điều 25. Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường
1. Địa điểm thực hiện.
2. Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nguyên
liệu, nhiên liệu sử dụng.

3. Các loại chất thải phát sinh.
4. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải
và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 26. Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức đăng ký
bản cam kết bảo vệ môi trường; trường hợp cần thiết, có thể ủy quyền cho Uỷ
ban nhân dân cấp xó tổ chức đăng ký.

2. Thời hạn chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường là không
quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản cam kết bảo vệ môi trường hợp
lệ.

3. Đối tượng quy định tại Điều 24 của Luật này chỉ được triển
khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi đã đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường.

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cam
kết bảo vệ môi trường

1. Tổ chức, cá nhân cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm
thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra,
thanh tra việc thực hiện các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.
Về Đầu Trang Go down
 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG; ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
» QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
» Những Quy Định Chung Và Tiêu Chuẩn Môi Trường Trong Luật Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam
» QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, NƯỚC SÔNG CÙNG CÁC NGUỒN NƯỚC KHÁC
» TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH LÊN MÔI TRƯỜNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Môi Trường A9MT :: TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG :: TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất